Besættelsesudstillingen, Billund Museum
Dele fra den legendariske Besættelsessamling , som tidligere var udstillet på Vestre Skole, kan ses på den gamle CF-gård i Grindsted. Denne udstilling er opbygget med henblik på formidling til skolebørn. Udstillingen er visuelt anlagt. Den er opbygget, så den viser miljøer fra krigens tid